Hoàn Thiện Căn Hộ Anh Trung Hiệp Thành

Sân Vườn
MSP: Sân Vườn Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Sân Vườn
MSP: Sân Vườn Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Phòng Khách
MSP: Phòng Khách Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Phòng Khách
MSP: Phòng Khách Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Từ Phòng Khách Ra Cửa
MSP: Từ Phòng Khách Ra Cửa Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Phòng Khách
MSP: Phòng Khách Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Nhà Bếp
MSP: Nhà Bếp Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Phòng Ngủ
MSP: Phòng Ngủ Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Phòng Ngủ
MSP: Phòng Ngủ Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Hành Lang
MSP: Hành Lang Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168
Cửa Kính Nhìn Ra Ngoài
MSP: Cửa Kính Nhìn Ra Ngoài Giá: Liên hệ LH: 0908.744.168